Tấm phẳng lấy sáng FRP

Hotline: 0908814571
Zalo

địa chỉ27/4, Bến Phú Định, P.16, Q8

Tôn Nhựa Thanh Phương 4 3 2 Tôn Nhựa Thanh Phương

emailtonnhualaysangthanhphuong@gmail.com

Tấm phẳng lấy sáng FRP

Tấm phẳng màu trắng sữa

MSP: Tấm phẳng màu trắng sữa

Tấm phẳng lấy sáng màu Xanh Dương

MSP: Tấm phẳng lấy sáng màu Xanh Dương

Tôn nhựa lấy sáng composite phẳng trong suốt

MSP: Tôn nhựa lấy sáng composite phẳng trong suốt